SaikoSenpaii

26 tekstów – auto­rem jest Saiko­Sen­paii.

„Nie płacz. Jeśli przed­rzesz się przez las cier­pień, uj­rzysz przed sobą je­zioro szczęścia. Nieważne, jak bar­dzo zabłądziłeś, zaw­sze jest ja­kieś wyjście.”
Soul Eater
************************************************ 

myśl • 12 marca 2016, 19:52

Nie ma ta­kiej rzeczy jak dos­ko­nałość. Ten świat nie jest ideal­ny. To właśnie dla­tego jest piękny.

Roy Mus­tanz, Ful­lMe­tal Alchemist
************************************************** 

myśl • 29 lutego 2016, 21:22

"Gdy raz już coś po­wiesz, nie możesz te­go cofnąć. Ludzie nie ro­zumieją, jak bar­dzo słowa na nich wpływają, jak ich ha­mują. Ale wciąż nie pot­ra­fią się od nich uwol­nić. Słowa są czymś, z czym ciągle ma­my styczność. Cza­sem mogą wręcz zruj­no­wać człowieko­wi życie. " 

Yuko Ichihara
****************************************************** 

myśl • 24 lutego 2016, 20:59

'The pain and the pleasu­re all
Co­me to­gether, the­re is no reason why"
Cier­pienie i roz­kosz ra­zem przychodzą,
nikt nie wie dlaczego.

Man With A Mission
*************************************** 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lutego 2016, 19:51

''Łzy, to po­rażka ciała po­kona­nego przez ser­ce."- Ru­kia Kuchi­ki,

Bleach.
******************************************************* 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2016, 19:29

"Czy wiesz, dlacze­go śnieg jest biały? Po­nieważ za­pom­niał, ja­kiego ko­loru był daw­niej."

Co­de Geass
**************************************************************** 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lutego 2016, 19:44

"Mei Mi­saki :Widzisz, lal­ki są kom­plet­nie pus­te, zarówno pod względem ciała jak i duszy. Ta pus­tka łączy je ze śmier­cią, ale te pus­te rzeczy szu­kają cze­goś, czym mogłyby wy­pełnić swoją pustkę"

Another
****************************************************************** 

myśl • 1 lutego 2016, 19:41

Miłość zmienia ludzi, na lep­sze bądź na gor­sze. Możesz spoj­rzeć na nią jak na szansę, która zmieni two­je życie.

Mi­sawa Mit­suyo­shi
******************************************************************************************** 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2016, 16:48

`Cza­sem kiedy masz wszys­tkiego dość... spoglądasz w gwiaz­dy... i one zaw­sze tam są...`

(Mushishi)
******************************************************************* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 stycznia 2016, 16:12

"Za­pamiętaj, że zaw­sze będziemy pod jed­nym niebem."

*********************************************************************
Sha­man King 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2016, 22:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SaikoSenpaii

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

15 lutego 2016, 21:08tomek43i sko­men­to­wał tek­st 'The pain and the [...]

15 lutego 2016, 19:51SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st 'The pain and the [...]

8 lutego 2016, 19:29SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st ''Łzy, to po­rażka ciała [...]

2 lutego 2016, 23:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st Czy wiesz, dlacze­go śnieg [...]

2 lutego 2016, 19:44SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st Czy wiesz, dlacze­go śnieg [...]

1 lutego 2016, 19:41SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st Mei Mi­saki :Widzisz, lal­ki [...]

31 stycznia 2016, 23:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość zmienia ludzi, na [...]

31 stycznia 2016, 21:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość zmienia ludzi, na [...]

31 stycznia 2016, 16:48SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st Miłość zmienia ludzi, na [...]

28 stycznia 2016, 16:12SaikoSenpaii do­dał no­wy tek­st `Czasem kiedy masz wszys­tkiego [...]